Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Opłaty

Treść

Odpłatność za przedszkole obejmuje:

1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną podstawę programową (8.00 - 13.00).

2. Opłatę za korzystanie z wyżywienia.  
 
Ad 1. 
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną podstawę programową  wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu, zgodnie z Uchwałą Nr 125/IX/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice.

Wysokości miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  stanowi :

  • faktyczną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym dniu (ponad bezpłatną podstawę programową) x liczbę dni pracy przedszkola.                 
     

Ad 2. 
Opłata z tytułu korzystania z wyżywienia wynosi:

  • za trzy posiłki - 8,00 zł x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu,
  • za dwa posiłki - 6,50 x liczba dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

Opłata za stawkę żywieniową  podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka.
 
Opłaty te płatne są z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

Płatność jest regulowana  na rachunek bankowy przedszkola:

BGŻ BNP PARIBAS 37 2030 0045 1110 0000 0160 7020.

Opłata ta ma charakter opłaty publicznoprawnej od której należą się odsetki za zwłokę liczone jak od zaległości podatkowych.

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Stawka żywieniowa obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków i może ulec podwyższeniu bez konieczności zmiany umowy.

Rodzic otrzymuje naliczoną przez intendentkę wysokość opłat.

29363