Przejdź do treści
4
Przejdź do stopki

Dokumenty do pobrania

Treść

DO POBRANIA:

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci w stanie zagrożenia epidemicznego 
z Miejskiego Przedszkola nr 4 w MZS nr 1 w Gorlicach

Procedury kontaktów z rodzicami w stanie zagrożenia epidemicznego w Miejskim Przedszkolu nr 4 w MZS nr 1 w Gorlicach

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka 

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców 

Oświadczenie o odbywaniu studiów w systemie dziennym

Potwierdzenie woli 

 

29371